Internationaal netwerk » EFT & Mediation

EFT & Mediation

wanneer
8 sep 2017 t/m 15-3-2018 | 9.30 uur
locatie
Boschoord - Oisterwijk
kosten
€ 3600,00
meer info
opmerkingen
gespreide betaling mogelijk

In de afgelopen jaren hebben steeds meer mediators en scheidingsadvocaten gemerkt dat Emotionally Focused Therapy hen kan helpen in het mediation traject. Door explicieter aandacht te besteden aan de emotionele aspecten van een scheiding kunnen echtscheidingen soepeler afgerond worden en ontstaat er voor betrokkenen meer emotionele ruimte om een nieuwe start te maken, zo is de ervaring van cursisten die de basis en/of verdiepingstraining EFT gevolgd hebben.

Mediators en scheidingsadvocaten krijgen met EFT meer tools aangereikt om te werken met echtparen, waarbij partners bol staan van emoties en niet (meer) de juiste woorden kunnen aanwenden om een constructief gesprek aan te gaan over de ontvlechting van de relatie.  EFT geeft handvatten om als mediator niet veroordelend te zijn en in het belang van partners, ouders en kinderen emoties (be)werkbaar te maken.

In het bijzonder denken we hieraan de vechtscheidingen. Volgens de Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars  is er sprake van een vechtscheiding zodra de procedure niet meer gericht is op de afwikkeling van de scheiding, maar tot doel heeft elkaar zoveel mogelijk pijn te doen. Het verscherpen en verharden van de emoties van de partners maakt mediation traject  lastig en soms ook kansloos. Met het toevoegen van EFT tools  en het aanbieden van  het EFT referentie kaders  kunnen mediators en scheidingsadvocaten een bijdrage leveren aan het voorkomen en couperen van vechtscheidingen.

Middels EFT  kan doorgaans het proces van ontvlechting van de relatie emotioneel inzichtelijk en daardoor beter bewerkt worden doordat de partners leren begrijpen dat zij vaak ruzie maken over de zgn. “bovenstroom”, de juridische procedures, feiten en financiën, terwijl de disputen uiteindelijk vaker gaan over de “onderstroom”, de emoties en verlangens en onbeantwoorde behoeftes.  EFT helpt mediators en scheidingsadvocaten om hun cliënten weer contact te brengen met hun emoties en dieperliggende behoeftes en verlangens.  Als het cliënten weer lukt om in gesprek te komen over de “onderstroom”, zien we dat een scheiding soms van de baan is en ontstaan er mogelijkheden  voor herstel van de relatie. EFT een methode die door mediators dan aangewend kan worden om deze poging tot herstel middels een therapie model te ondersteunen.

EFT Netwerk Netwerk heeft  geanticipeerd op het registreren van mediators en scheidingsadvocaten door de training ter accreditatie aan te bieden bij de MfN. Voor de basistraining  worden 28 punten toegekend, voor de verdiepingstraining  56 punten.

Een volgende stap is om het gehele  EFT opleidingstraject  aan te bieden, maar nu specifiek en op maat gesneden  voor mediators en scheidingsadvocaten. Voor de intregratie dag en de tweedaagse workshop Healing Affairs using EFT wordt eveneens accreditatie aangevraagd.

 Het EFT opleidingstraject voor mediators en scheidingsadvocaten kent een aantal toevoegingen op het reguliere EFT opleidingstraject.

  • Zo wordt er nadrukkelijk stilgestaan bij de neurologische aspecten van (relatie) stress, the zgn. “window of tolerance”. Het helpt de mediators om een inschatting te kunnen maken welke informatie, adviezen en handreikingen “binnen komt” en wat daarvoor nodig is.
  • Extra toevoeging in dit opleidingstraject is ook dat  vanuit het hechtingsperspectief nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de voornaamste redenen om te scheiden; het op elkaar uitgekeken zijn, gebrek aan intimiteit, niet meer jezelf kunnen zijn, geen tijd voor jezelf, elkaar en de ander, botsende karakters en het gegeven dat er een ander in het spel is, maar meest belangrijke en door partners benoemd: geen communicatie meer!
  • Vreemdgaan heeft een verwoestend effect op partnerrelaties. De heftigheid van vreemdgaan en het geschonden vertrouwen kan leiden tot ernstige kwetsuren en blijvende pijnplekken in een relatie. Doordat de meest elementaire aanname dat je als partners elkaar trouw blijft geen stand heeft gehouden, raakt het vreemdgaan de emotionele banden tot in het diepst van iedere vezel. Scott Woolley, internationaal EFT trainer en expert op het gebied van EFT & Healing Affairs zal deze Engelstalige tweedaagse training aanbieden.
  • Tot slot wordt er in de Interactie dag stilgestaan bij de modellen die vanuit de mediaton aangereikt worden en hoe die zich verhouden tot het EFT model

Met het aanbieden van dit opleidingstraject aan een homogene groep van professionals denken we nog beter aan te kunnen sluiten bij de specifieke opleidingsbehoeftes van de deze professionals; nl. het (h)erkennen en bewerken van de onderliggende (pijnlijke) emoties bij echtparen die op het punt staan een duurzame relatie te ontvlechten, alsmede het leren zicht krijgen op het patroon in/uit de relatie. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de emoties, passend bij een scheiding.

Marjolijn Schram (mediator, familie- en scheidingsadvocaat en docent Vfas, EFT therapeut), Marjoleine Streefkerk (orthopedagoog, psychotherapeut i.o, relatie en gezinstherapeut) Scott Woolley (distinguished professor, couple and family therapy- internationaal EFT trainer) en Berry Aarnoudse (systeem-, gedrags-, cliëntgericht- kinder- en jeugd psychotherapeut en internationaal erkend EFT trainer) hebben deze training samengesteld. Met hun jarenlange ervaring als advocaat, mediator, therapeut en docent bieden zij u een gedegen en vakkundige opleiding gericht op zowel ontvlechten als herstel van de echtpaarrelatie.

De 15 daagse training, die tevens de mogelijkheid biedt om opgeleid te worden  tot gevorderd EFT therapeut  bestaat uit een 4-tal elementen, te weten de EFT basistraining, de EFT verdiepingstraining en specifiek mediators/scheidingsadvocaten gebonden cursusonderdelen en een verdiepende training over vreemdgaan.

De basis- en verdiepingstrainingen in EFT zijn ontwikkeld door ICEEFT (the International Center of Excellence in Emotionally Focused Therapy) en wordt gegeven door Berry Aarnoudse, internationaal erkend EFT trainer. De tweedaagse training  “ Healing Affairs using EFT “wordt gegeven door Scott Woolley.

Wanneer cursisten ervoor kiezen om aansluitend een supervisietraject in te plannen, dan kunnen zij zich registreren als gevorderd EFT therapeut.

Accreditatie MFN
Basistraining                                     28 punten
Verdiepingstraining                            56 punten
EFT en vreemdgaan                           in aanvraag
Integratiedag EFT en Mediaton           in aanvraag
Supervisie traject                              in aanvraag

Kosten
De opleiding, excl. het supervisietraject,  wordt aangeboden voor training      € 3600,00.  U kunt zich  inschrijven voor de gehele training en of kiezen voor de afzonderlijke onderdelen van de training. Als u zich inschrijft voor het gehele opleidingstraject ontvangt u 10% korting op de training; de gespreide betalingsmogelijkheid blijft dan van kracht.Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op ons, info@eftnetwerk.nl 

Alle trainingen zijn inclusief, cursusmateriaal, lunches, koffie, thee en versnaperingen.  De groepsgrootte bedraagt max. 18 personen, dit geldt zowel voor de basis als de verdiepingstraining.

De kosten voor de supervisie zijn 8 x 135,00 = €1080,00 (meerprijs  als locatie anders is dan Oisterwijk) In overleg met de cursisten wordt de  locatie voor de individuele (8 uur) en of  groepsupervisie (triade/24 uur)  bepaald.  

Locatie waar de training gegeven wordt

Fletcher Hotel Boschoord
Gemullehoekenweg
Oisterwijk

Planning

Basistraining:  EFT trainer Berry Aarnoudse

Dag 1                8 september 2017
Dag 2                9 september 2017
Dag 3              21 september 2017
Dag 4              22 september 2017

Integratie dag: docenten Marjoleine Streefkerk & Marjolijn Schram
Dag 5                                     

Verdiepingstraining deel 1:EFT trainer Berry Aarnoudse
dag 6                9 okt. 2017
dag 7              10 okt. 2017
dag 8              13 november 2017
dag 9              14 november 2017
dag 10             25 jan 2018  
dag 11             26 jan 2018  
dag 12               7 feb  2018   
dag 13               8 feb  2018   

EFT & vreemdgaan: EFT trainer Berry Aarnoudse
dag 14                            13  mrt 2018
dag 15                            14 mrt 2018

 

 

 

 

Inschrijven