Internationaal netwerk » EFT & Mediation

EFT & Mediation

wanneer
13 sep 2018 t/m 22 maart 2019
locatie
Boschoord - Oisterwijk
kosten
Kies uw modules en stel uw eigen agenda en budget vast!
opmerkingen
gespreide betaling mogelijk

In de afgelopen jaren hebben steeds meer mediators en scheidingsadvocaten gemerkt dat Emotionally Focused Therapy hen kan helpen in het mediation traject.

Het 15-daagse opleidingstraject, dat tevens de mogelijkheid biedt om opgeleid te worden tot gevorderd EFT therapeut, bestaat uit een 4-tal elementen:

  • EFT Basistraining (4 dagen),
  • EFT Integratiedag (1 dag),
  • EFT Verdiepingstraining (8 dagen), met specifiek mediators/scheidingsadvocaten gebonden cursusonderdelen,
  • EFT en vreemdgaan (2 dagen): een verdiepende training over vreemdgaan.

Wanneer cursisten ervoor kiezen om aansluitend een supervisietraject in te plannen, dan kunnen zij zich registreren als gevorderd EFT therapeut.

Cursisten die de basis en/of verdiepingstraining EFT gevolgd hebben ervaren dat echtscheidingen soepeler afgerond worden, door explicieter aandacht te besteden aan de emotionele aspecten van een scheiding. Er ontstaat voor betrokkenen meer emotionele ruimte om een nieuwe start te maken.

Inschrijven

 

 

EFT opleidingstraject voor mediators en scheidingsadvocaten

Mediators en scheidingsadvocaten krijgen met EFT meer tools aangereikt om te werken met echtparen, waarbij partners bol staan van emoties en niet (meer) de juiste woorden kunnen aanwenden om een constructief gesprek aan te gaan over de ontvlechting van de relatie.  EFT geeft handvatten om als mediator niet veroordelend te zijn en in het belang van partners, ouders en kinderen emoties (be)werkbaar te maken.

In het bijzonder denken we hieraan de vechtscheidingen. Volgens de Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars  is er sprake van een vechtscheiding zodra de procedure niet meer gericht is op de afwikkeling van de scheiding, maar tot doel heeft elkaar zoveel mogelijk pijn te doen. Het verscherpen en verharden van de emoties van de partners maakt mediation traject  lastig en soms ook kansloos. Met het toevoegen van EFT tools  en het aanbieden van  het EFT referentie kaders  kunnen mediators en scheidingsadvocaten een bijdrage leveren aan het voorkomen en couperen van vechtscheidingen.

Het nut van EFT voor mediators en scheidingsadvocaten

Middels EFT kan doorgaans het proces van ontvlechting van de relatie emotioneel inzichtelijk en daardoor beter bewerkt worden, doordat de partners leren begrijpen dat zij vaak ruzie maken over de zgn. “bovenstroom”, de juridische procedures, feiten en financiën, terwijl de disputen uiteindelijk vaker gaan over de “onderstroom”, de emoties en verlangens en onbeantwoorde behoeftes. EFT helpt mediators en scheidingsadvocaten om hun cliënten weer contact te brengen met hun emoties en dieperliggende behoeftes en verlangens.  Als het cliënten weer lukt om in gesprek te komen over de “onderstroom”, zien we dat een scheiding soms van de baan is en ontstaan er mogelijkheden  voor herstel van de relatie. EFT een methode die door mediators dan aangewend kan worden om deze poging tot herstel middels een therapie model te ondersteunen.

Accreditatie & Registratie EFT therapeut

EFT Netwerk heeft met succes accreditatie aangevraagd bij MfN. Voor afronding van de basistraining worden 28 punten toegekend, voor de verdiepingstraining  56 punten.

Op aanvraag wordt ook voor andere beroepsgroepen accreditatie aangevraagd.

Basistraining 28 punten
Verdiepingstraining 56 punten
EFT en vreemdgaan nog in aanvraag

Integratiedag EFT en Mediaton
nog in aanvraag
Supervisie traject B. Aarnoudse is erkend supervisor MFN

Speciaal voor mediators en scheidingsadvocaten

Het EFT opleidingstraject voor mediators en scheidingsadvocaten kent een aantal toevoegingen op het reguliere EFT opleidingstraject.

  • Zo wordt er nadrukkelijk stilgestaan bij de neurologische aspecten van (relatie) stress, the zgn. “window of tolerance”. Het helpt de mediators om een inschatting te kunnen maken welke informatie, adviezen en handreikingen “binnen komt” en wat daarvoor nodig is.
  • Extra toevoeging in dit opleidingstraject is ook dat  vanuit het hechtingsperspectief nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de voornaamste redenen om te scheiden; het op elkaar uitgekeken zijn, gebrek aan intimiteit, niet meer jezelf kunnen zijn, geen tijd voor jezelf, elkaar en de ander, botsende karakters en het gegeven dat er een ander in het spel is, maar meest belangrijke en door partners benoemd: geen communicatie meer!
  • Vreemdgaan heeft een verwoestend effect op partnerrelaties. De heftigheid van vreemdgaan en het geschonden vertrouwen kan leiden tot ernstige kwetsuren en blijvende pijnplekken in een relatie. Doordat de meest elementaire aanname dat je als partners elkaar trouw blijft geen stand heeft gehouden, raakt het vreemdgaan de emotionele banden tot in het diepst van iedere vezel. Scott Woolley, internationaal EFT trainer en expert op het gebied van EFT & Healing Affairs zal deze Engelstalige tweedaagse training aanbieden.
  • Tot slot wordt er in de Interactie dag stilgestaan bij de modellen die vanuit de mediaton aangereikt worden en hoe die zich verhouden tot het EFT model

Met het aanbieden van dit opleidingstraject aan een homogene groep van professionals denken we nog beter aan te kunnen sluiten bij de specifieke opleidingsbehoeftes van de deze professionals; nl. het (h)erkennen en bewerken van de onderliggende (pijnlijke) emoties bij echtparen die op het punt staan een duurzame relatie te ontvlechten, alsmede het leren zicht krijgen op het patroon in/uit de relatie. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de emoties, passend bij een scheiding.

Docenten/trainers

De basis- en verdiepingstrainingen in EFT zijn ontwikkeld door ICEEFT (the International Center of Excellence in Emotionally Focused Therapy) en wordt gegeven door Berry Aarnoudse, internationaal erkend EFT trainer. De tweedaagse training  “ Healing Affairs using EFT “wordt gegeven door Scott Woolley.

Marjolijn Schram (mediator, familie- en scheidingsadvocaat en docent Vfas, EFT therapeut),  Scott Woolley (distinguished professor, couple and family therapy- internationaal EFT trainer) en Berry Aarnoudse (systeem-, gedrags-, cliëntgericht- kinder- en jeugd psychotherapeut en internationaal erkend EFT trainer) hebben deze training samengesteld. Met hun jarenlange ervaring als advocaat, mediator, therapeut en docent bieden zij u een gedegen en vakkundige opleiding gericht op zowel ontvlechten als herstel van de echtpaarrelatie

Kosten en korting

De opleiding, excl. het supervisietraject, wordt aangeboden voor €3600,00.  
U kunt zich inschrijven voor de gehele training en of kiezen voor een modulair aanbod. Als u zich inschrijft voor het gehele opleidingstraject ontvangt u 10% korting op de kosten voor training.

Wij adviseren om altijd met ons contact met ons op te nemen alvorens u inschrijft zodat we het studietraject maximaal kunnen afstemmen op uw wensen, behoeften, agenda, financien en benodigde acrreditatie punten.

Alle trainingen zijn inclusief cursusmateriaal, lunches, koffie, thee en versnaperingen.

De groepsgrootte bedraagt minimaal 12 en max. 15 personen; dit geldt zowel voor de basis als de verdiepingstraining.

Modules EFT & Mediation

MODULE 1 Basistraining:  EFT trainer Berry Aarnoudse ( €895,00)

Dag 1 Vrijdag 14 september 2018
Dag 2 Zaterdag 15 september 2018
Dag 3 Woensdag 26 september 2018
Dag 4 Donderdag 27 september 2018

MODULE 2 EFT & vreemdgaan: EFT trainer Scott Woolley (€475,00)

Dag 5 Vrijdag 5 oktober 2018
Dag 6 Zaterdag 6 oktober 2018 

MODULE 3 Verdiepingstraining EFT

Dag 7 Donderdag 11 oktober 2018
Dag 8 Vrijdag 12 oktober 2018
Dag 9 Vrijdag 14 december 2018
Dag 10 Zaterdag 15 december 2018
Dag 11 Woensdag 23 januari 2019
Dag 12 Donderdag 24 januari 2019
Dag 13 Donderdag 21 maart 2019
Dag 14 Vrijdag 22 maart 2019

MODULE 4 Integratie dag EFT & Mediation vaardigheden (€310,00)
Datum wordt in overleg met deelnemers vastgesteld.  

SUPERVISIE

De kosten voor de supervisie, nodig om de status van gevorderd EFT therapeut te voeren, zijn 8 x 135,00 = €1080,00 (meerprijs indien locatie anders is dan Oisterwijk). In overleg met de cursisten kan de  locatie voor de individuele (8 uur) en of  groepsupervisie (triade/24 uur) bepaald.

Locatie

Fletcher Hotel Boschoord, Gemullehoekenweg, Oisterwijk
De trainingen zijn vooralsnog in Oisterwijk gepland maar bij voldoende belangstelling kunnen we de cursus ook inplannen in Soest, Amsterdam en Rotterdam. Als u hiervoor interesse hebt, laat het ons dat weten

Heeft u vragen, neem dan contact op via info@eftnetwerk.nl of (013) 528 7424.

Inschrijven

No documents found.

overzicht